De medeoprichters en coördinator

Niels en Martine (coördinator) zijn de medeoprichters van de inmiddels zeven Odensehuizen in Friesland. Ze zijn gestart in Leeuwarden in 2016, in 2018 werden Burgum en Drachten gerealiseerd. In 2020 Heerenveen en in 2021 werden Gorredijk en Bolsward opgericht. Op 3 april 2023 zijn de deuren geopend van het Odensehuis Sneek.

 

In 2010 richtten ze het 1e Jungheimercafe voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie in Leeuwarden op en in 2020 werd het 2e cafe geopend in Drachten. In 2023 zijn er landelijk 6 Jungheimercafes opgericht. In 2013 hebben ze een dagbesteding opgericht speciaal voor jonge mensen met dementie.  

 

Als ervaringsdeskundigen weten zij heel goed hoe het zware ziekteproces kan verlopen. In de periode als mantelzorgers voor Martine haar man Tom hebben ze veel geleerd. Tom kreeg Alzheimer toen hij 54 jaar was. Het werd voor het gezin een enorme zoektocht om passende hulp te krijgen. Met elkaar hebben ze zo'n 12 jaar ervaring opgedaan. En die ervaring delen ze nu met de bezoekers van de Odensehuizen.